Звітність фондів

В Україні реєстрація інвестиційного корпоративного фонду ​​стала можливою після того, як був прийнятий закон, заснований на функціонуванні інститутів спільного інвестування. У той же час, виникли пайові інвестиційні фонди, які на сьогоднішній день користуються великим попитом в колах співробітників компанії і населення в цілому. Також існує інвестиційний корпоративний фонд, який також популярний. Тому виникає логічне запитання: «ПІФ або КІФ? Чим відрізняються?”.

Особливості корпоративного інвестиційного фонду в компанії ТОВ «КУА «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ»

КІФ є юридичною особою, що займається єдиним видом діяльності, а саме, спільним інвестуванням. Зареєструвати її можна виключно у формі акціонерного товариства. Згідно із чинним законодавством України, корпоративний інвестиційний фонд є організацією фінансового спрямування, тому функціонувати він може лише після включення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Він не може існувати у вигляді самостійної організації, тому повинен укласти договір про управління активами із компанією з управлінням активів. Кожна дія, яка виконується КУА узгоджується із власниками фонду. Що стосується учасника КІФ, то ним вважається особа, яка придбала цінні папери фонду. Учасник фонду отримує прибуток від роботи КІФ  та має право брати безпосередню участь у розподілі дивідендів.

Зареєструвати корпоративний інвестиційний фонд може юридична або фізична особа. Важливо: засновником може стати юридична особа, яка має не більше 25% частки державного володіння.

Реєстрація пайового інвестиційного фонду в ТОВ «КУА «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ»

ПІФ відрізняється тим, що не є самостійною юридичною особою. Створюється як відокремлений підрозділ, а саме представляє собою спектр активів, які перебувають на управлінні в КУА. Це означає, що зареєструвати пайовий інвестиційний фонд має право виключно КУА. Вам для цього буде потрібно домовитися зі сторонньою КУА або створити власну.

Реєстрація складається з наступних етапів:

  • проведення установчих зборів, подальшого прийняття рішення і подальшого оформлення протоколу;
  • підготовки регламенту діяльності ПІФ;
  • звернення безпосередньо до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надання пакету необхідної документації. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, в свою чергу, досконально вивчає, затверджує регламент та включає ПІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;
  • укладення договорів на обслуговування ПІФ з андеррайтером, зберігачем активів, аудитором, депозитарієм;
  • підготовка проекту випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ і обов’язкове затвердження його в КУА;
  • звернення безпосередньо до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надання пакету необхідної документації. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджує проспект емісії та випуск інвестиційних сертифікатів;
  • присвоєння міжнародного номера цінних активів ПІФ.

Чинне законодавство встановило мінімальний коефіцієнт активів, що знаходяться під управлінням ПІФ – 1250 мінімальних зарплат.

Якщо у вас виникли запитання,  ви можете отримати додаткову інформацію у консультантів компанії ТОВ «КУА «КРОСС РІВЕР КАПІТАЛ».